⭐⭐⭐⭐⭐

Behandlingen ackompanjeras av ett extraordinärt ljud, samtidigt hade jag känslan av att det pirrar behagligt i kroppen. Min allmänna fysiska kondition förbättrades från den andra och tredje dagen. Vid behov upprepar jag det gärna.