MWOs historia

Hur började det hela?

I början av 1920-talet publicerade ingenjören Georges Lakhovsky, som bodde i Paris, teorin om livets vibrationsgrund. ”Allt levande sänder ut frekvenser”, skrev Lakhovsky. Så här förklarade han grunden för sin teori:

”Energi skapar liv, upprätthåller det och brist på energi orsakar även upphörande av all vital aktivitet, detta på grund av att vibrationerna från vissa patogena mikrober påverkar de svagaste elementen av kroppen.”

Lakhovsky ansåg att störningar och sjukdomar baseras på ett vibrationskrig mellan vibrationer från mänskliga celler och vibrationer från virus och bakterier. När patogener (bakterier, virus och mikrober etc. kommer in i människokroppen börjar deras vibrationer att kämpa mot vibrationer från de friska cellerna i kroppen. Om de friska vibrationerna är tillräckligt starka dödas patogenerna. Om inte, så vinner de dåliga vibrationerna (från patogenerna) och personen blir sjuk.

Virus och bakterier tvingar de mänskliga cellerna att vibrera med en frekvens som skapar en lämplig livsmiljö för sig själva. Detta är onaturligt för friska celler. På så sätt vinner sjukdomen gradvis mark i patientens kropp, vilket på sikt kan leda till döden.

Enligt Lakhovskys teori är det för att hantera denna vibrationsattack nödvändigt att förstärka cellerna med harmonisk energi med hjälp av ett brett utbud av radiofrekvenser. 

Enligt principen om sympatisk resonans (harmoniska vibrationer), kan varje cell känna igen exakt den frekvens som behövs för att förstärka sin egen inre vibration. Det gör cellen mer motståndskraftig mot vibrationsangrepp av virus och bakterier.

Lakhovsky hade för avsikt att uppnå det beskrivna resultatet, nämligen att stärkta celler mot vibrationsattacker med hjälp av sin egen uppfinning – MWO (Multiwave Oscillator).

Men hur skiljer sig Lakhovskys tillvägagångssätt från traditionell medicin?

Traditionell medicin syftar till att attackera källan till sjukdomen, dvs virus, bakterier etc. Men vanligtvis, när parasiterna försvinner i kroppen, påverkar det även vår kroppsbalans. Traditionella antibiotikakurer slår ut både de nyttiga bakterierna tillsammans med de skadliga, och förstör därav det mänskliga mikrofloran.

Lyckligtvis och i bästa fall kan mikrofloran lätt återställas genom en probiotisk behandling. I värsta fall kan tex kemoterapi förstöra friska celler i kroppen och även immunförsvaret.

Så vad föreslog Georges Lakhovsky?

I stället för att sikta på att eliminera källan till sjukdomen föreslog Lakhovsky att man skulle stärka de friska cellerna i kroppen och öka deras energi. Faktum är att det inte bara ökade energin i kroppen utan MWO’n gav även energi till cellernas egna frekvenser. På så sätt resulterade detta till en obekväm situation för de patogena mikroorganismerna i människokroppen och deras reproduktion stoppades. När de patogena mikroorganismerna till slut dog kunde personen återhämta sig.

Så här beskriver Georges Lakhovsky hur det fungerar:

”Anta att cellen har sin egen frekvens vid en viss svängning, och patogenerna avger en annan svängning. Patogenerna (virus och bakterier etc.) börjar slåss mot cellen och sjukdomen tar fart i kroppen. Om cellen är känslig för externa vibrationer eller dess energi är låg så skapar patogenernas svängningar en eller flera sjukdomar i kroppen eller så kan det hela i värsta fall leda till döden. Men om cellerna i stället skapar vibrationer med rätt amplitud och frekvens och på så sätt neutraliserar den externa påverkan, då förblir resonansen och den vitala aktiviteten i kroppen på en normal nivå.

Min teori är:

För nuvarande är det så att den vanliga sjukvården skickar in en ”räddare”, som ger hjälp, men också är ett kraftfullt vapen mot kriget i kroppen. Ett vapen som inte bara kan hjälpa dig att vinna kriget utan även kan skada den som räddas.

Den nödvändiga åtgärden borde inte förstöra bakterierna i kontakt med friska celler, utan stimulera svängningarna i själva cellen eller direkt stimulera blodets energinivå. I januari 1924 började jag utveckla en enhet som heter Radio-Cellulo-Oscillator.

Efter den första användningen i maskinen upptäckte jag att cellerna som hade mycket svaga vibrationer och som placerades i energifältet hittade sin egen frekvens och vibrerade i takt med den och återställde sin egen amplitud. Denna typ av vibrationer tillhör radiovågor och är ofarliga, till skillnad från röntgen och radiologi. Och deras användning utgör ingen risk för användaren och patienten. ”

– 12 juni 1934

Intressant, eller hur?

Med hjälp av sin enhet utförde Georges Lakhovsky många experiment inom elektromagnetisk vågterapi. Georges Lakhovsky började också att göra experiment med plantor.

Georges Lakhovsky startade experimentet med att plantera in cancerceller i växter och att dela in dem i olika grupper. Han behandlade en grupp med hjälp av sin uppfinning – MWO (Multiwave Oscillator) som genererar mycket korta elektromagnetiska vågor (från 2 till 10 meter långa). Lakhovsky kallade denna generator för ”cellsändare”.

Detta experiment resulterade i att de växter som exponerades för kortvågiga elektromagnetiska vågor läkte helt, medan de resterande växterna i kontrollgruppen, utan exponering, dog.

Lakhovsky fortsatte sedan med djurförsök och fick lika imponerande resultat.

I sina anteckningar om detta skrev han:

”Jag experimenterade med ett stort antal patogener under lång tid och MWO-apparaten visade sig vara fantastisk. Själv kände jag inte av maskinen, även om jag konstant och under lång tid befann mig i dess närhet. Jag tror att det är så att det endast är när två objekt – en cell och en mikrob – kommer i kontakt som frekvenserna som produceras av MWO’n, påverkar dess struktur effektivt.

Med denna metod undersökte vi många tumörer med varierande tillväxtgrad hos djur. Som ett resultat av påverkan reducerades en del av dem delvis, men försvann inte helt. I detta fall förstördes däremot orsaken till tumören. Det visade sig att om tumören i stället avlägsnades endast med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp dök den däremot upp igen. ”

– Amerikanskt patent * 1 962 565, 12 juni 1934

”Enheter med kretsar, multifrekvensgenerator”.

Elektromagnetisk vibrationsterapi och Georges Lakhovskys experiment på människor.

Lakhovsky startade flera experimentet på Salpetrieresjukhuset i Paris med professor Gosset. Allt beskrevs och presenterades den 26 juli 1924 inför “Biological Society”.

Dessa experiment utfördes på personer med cancer och gjordes på uppdrag av tidningen Perisian:

”Det första experimentet gjordes på cancer i tidigt stadium, då tumören var lika stor som en körsbärskärna. Tumören behandlades två gånger 3 timmar åt gången. Under de följande dagarna fortsatte denna tumör att växa på samma sätt som tumörer som inte utsatts för frekvenser. Men 16 dagar efter den första exponeringen började tumörerna att krympa och torka ihop. Några dagar senare torkade tumörerna helt ut och kunde mycket lätt separeras från kroppen.

Intressant nog är påverkan av denna behandling selektiv och påverkar endast de sjuka delarna av kroppen. Även de sjuka inre vävnaderna förstördes, även om de var belägna bredvid de friska cellerna inuti kroppen.

Detta visade att behandlingen inte påverkade friska celler negativt.

En annan person fick samma behandling, men i stället utfördes behandlingen 11 gånger och 3 timmar per session. 16 dagar efter den första exponeringen började tumörerna krympa och torka ut och lossnade lätt från kroppen. Däremot skadades inte de friska delarna av kroppen.

Den tredje personen behandlades i 9 timmar, dvs tre sessioner, 3 timmar vardera. Resultaten var desamma som i de två föregående fallen.

Ytterligare 16 personer, bärare av liknande typer av cancer fick ingen behandling. Deras tumörer växte och nådde en relativt stor storlek.

Detta experiment har visat att lågfrekvent exponering kan ge mycket betydande terapeutiska effekter där konventionell kirurgi misslyckas.”

Fantastiskt, eller hur?

Ingenjör Lakhovsky påverkade levande celler med hjälp av en teknisk uppfinning – en multifrekvensgenerator. Och bevisade i sina experiment effektiviteten av ett sådant verktyg.

Idag har många människor liknande åsikter, som Lakhovsky, om den egentliga orsaken till sjukdom och deras lösningar.

Man kan fråga sig, varför använder inte vården liknande forskning och teknologier idag?

Adress

Värmdövägen 260 B

131 42 Nacka

Följ oss på

 

Telefon

0793-566 900