Hälsosamtal

med Hélène

Ett hälsosamtal är en möjlighet för dig  att diskutera din fysiska och mentala hälsa med oss. Processen kan variera beroende på ditt specifika behov, men här är en generell beskrivning av hur ett hälsosamtal kan gå till:

Introduktion:

 • Hälsosamtalet inleds med en introduktion där vi presenterar oss och skapar en bekväm och förtroendefull miljö.
 • Du ombeds att ge grundläggande information som namn, ålder, kön och kontaktuppgifter.

Anamnes (sjukhistoria):

 • Vi frågar dig om din medicinska historia, inklusive tidigare sjukdomar, operationer, allergier och kroniska tillstånd.
 • Vi går igenom och diskuterar eventuell medicinering, kosttillskott du tar och eventuell familjehistoria, trauman och annat som kan vara relevant. 

Nuvarande hälsotillstånd:

 • Du får möjlighet att beskriva dina aktuella hälsoproblem, besvär, symtom och oro.
 • Vi kan ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för klientens nuvarande tillstånd.

Levnadsvanor och livsstil:

 • Hälsosamtal inkluderar ofta en diskussion om klientens livsstil och levnadsvanor. Detta kan inkludera kost, fysisk aktivitet, alkohol- och tobakskonsumtion, sömnvanor och stressnivåer.
 • Vi kan ge dig råd om hur du kan förbättra eller bibehålla en hälsosam livsstil.

   Diskussion om hälso- och behandlingsmål:

   • Baserat på klientens hälsotillstånd och mål kan vi tillsammans sätta upp realistiska hälsomål och diskutera behandlingsalternativ om det behövs.

   Rådgivning och utbildning:

   • Vi ger rådgivning och utbildning om hur man förbättrar eller bibehåller sin hälsa.
   • Klienten kan få information om att förebygga sjukdomar, hantera kroniska tillstånd eller hantera symtom.

   Planering och uppföljning:

   • Vi planerar tillsammans med dig, inklusive eventuella uppföljningsbesök, behandlingar eller tester som behöver genomföras.
   • Du får information om hur man når oss om nya problem eller frågor uppstår.

   Avslutning:

   • Hälsosamtalet avslutas med en summering av vad som diskuterats och eventuell skriftlig information om rådgivning och planer för fortsatt hjälp.

   Det är viktigt att notera att ett hälsosamtal kan variera beroende på syftet och klientens behov. Vissa samtal kan vara mer inriktade på specifika hälsofrågor.

   Syftet med samtalet är att främja och bevara klientens hälsa genom att erbjuda rådgivning, utbildning, coachning och nödvändig behandling”